Rozbiórka budynku Poznań – jak to działa?

cokosy

Rozbiórka budynku Poznań – jak to działa?

Rozbiórki budynków

Na terenie dużych miast takich jak Katowice, Wrocław czy Poznań możemy znaleźć wiele działek budowlanych na sprzedaż. Zdarza się jednak, iż na tego typu kawałku ziemi, którym klient jest zainteresowany znajduje się stary, nierozebrany dotąd lub nie wyburzony budynek. Zazwyczaj, obecność tego typu obiektów nie wpływa w znaczący sposób na cenę działki, w związku z czym oferta wydaje się być wyjątkowo korzystna. Użytkowanie takiego budynku może jednak przysporzyć dużo więcej problemów niż może się to wydawać podczas dokonywania transakcji zakupu działki. W większości przypadków bowiem stary budynek jest niemożliwy do przyłączenia do nowej konstrukcji i należy go wyburzyć. Fragmenty zabudowy mogą również przeszkadzać w zagospodarowaniu przestrzeni na parceli. 

Rozbiórki budynków Poznań od podstaw

Rozbiórki budynków bardzo często wymagają dopełnienia dodatkowych formalności. Takie działanie jeszcze do niedawna wymagało zgłoszenia i uzyskania pozwolenia. Aktualnie, sytuacja jest nieco łatwiejsza, chociaż wciąż wymaga obecności kilku elementów składowych. Aby rozebrać budynek należy dokonać zgłoszenie chęci przeprowadzenia takiej operacji. Zgłoszenie dotyczy budynków, które nie osiągają wysokości 8 m, nie są wpisane do rejestru zabytków oraz których wybudowanie nie wymagało posiadania pozwolenia na ich postawienie. Przed zaplanowaną rozbiórką należy zgłosić się do Starostwa celem złożenia odpowiedniego pisma. Urząd w terminie 14 dni rozpatrzy nasz wniosek. Jeśli nie wyrazi sprzeciwu, możemy zacząć przygotowania do rozbiórki.

Wyburzenia Poznań w praktyce

Zdarza się jednak, że urzędnik może nałożyć na osobę organizującą tego typu przedsięwzięcie obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku. Takie zaświadczenie należy przedstawić, jeśli konstrukcja nie spełnia wcześniej określonych wymogów. W takim wypadku należy złożyć prośbę o pozwolenie na rozbiórkę wraz z paroma innymi dokumentami, między innymi zgodę właściciela obiektu, szkic obiektu budowlanego, szczegółowy opis postępowania planowanej rozbiórki a w niektórych przypadkach również projekt rozbiórki budynku. W przypadku oczekiwania na tego typu dokument sprawa się wydłuża, gdyż urząd ma aż 65 dni na wydanie tego typu oświadczenia. Jeszcze trudniej rozebrać budynek wpisany do rejestru zabytków. W takim przypadku należy pozyskać zgodę na takie działanie od Generalnego Konserwatora Zabytków na skreślenie obiektu z listy zabytków. 

Istnieją różnice pomiędzy wyburzeniem a rozbiórką budynku. Przy rozbiórce niektóre elementy konstrukcyjne mogą zostać wykorzystane w innych obiektach budowlanych. Wyburzenie natomiast stanowi działanie prowadzące do destrukcji całego budynku. Oba działania mogą odbywać się w sposób ręczny oraz mechaniczny. Ta pierwsza metoda rzecz jasna jest tańsza, jednak nie zawsze to rozwiązanie jest możliwe. W przypadku solidnych budynków murowanych dość często wymagane jest użycie specjalistycznego sprzętu. Warto więc zastanowić się nad znalezieniem firmy specjalizującej się w tego typu działaniach. W tym celu, mieszkając chociażby w Poznaniu np. możemy wpisać w wyszukiwarkę hasła typu: wyburzenia Poznań, rozbiórki budynków Poznań czy rozbiórka budynku Poznań.